REGLAMENT

 • La Pedalada serà totalment nocturna amb la qual cosa serà obligatori que els participants duguin llum frontal encesa durant tota la prova, a més, un llum vermell encès a la part posterior de la bicicleta.
 • És responsabilitat del participant no quedar-se sense bateria, la qual cosa pot ser motiu de desqualificació.
 • La NMG és una activitat no competitiva.
 • El recorregut és realitzarà per camins, pistes i corriols oberts al transit, per tant és responsabilitat dels participants extremar precaucions i respectar les normes de circulació.
 • És obligatori l'ús de casc homologat durant tota la pedalada. 
 • És obligatori portar telèfon mòbil engegat durant la pedalada.
 • L'organització es reserva el dret de variar el recorregut o realitzar un tancament horari per garantir la seguretat dels corredors.
 • El mal temps no serà motiu d'anulació de la prova, l'organització es reserva el dret d'anular-la o aplaçar-la si així ho creu convenient.
 • Les dades personals de cada participant seran tractades amb la màxima confidencialitat i nomes seran utilitzades per enviar informació referent a la cursa.
 • El dorsal es col·locarà en un lloc visible i s'entregarà al finalitzar la prova amb la posterior recollida de obsequis i tiquets per menjar. L'organització entregarà el dorsal amb xip d'un sol ús. 
 • Si s'ha d'abandonar la cursa, convindrà notificar-ho en un dels controls o trucar al telefon 629313447.
 • Malmetre l'entorn natural serà motiu de desqualificació. 
 • L'organització declina qualsevol responsabilitat davant d'accidents físics i/o materials que el participant pugui patir o provocar. Cada participant haurà d'assumir la responsabilitat dels seus actes. 
 • Qualsevol incidència no prevista en aquest reglament serà resolta per l'organització in situ.
 • Els participants autoritzen la publicació de les imatges que es puguin prendre en el decurs de l'activitat.
 • Per garantir la màxima seguretat dels participants no es podrà sortir més tard de l'hora establerta de l'inici de la prova, sigueu puntuals.
 • La inscripció a la cursa implica l'acceptació d'aquest reglament.